Odmítnutí odpovědnosti

Tyto webové stránky vám přináší Akcniletak.cz. Následující podmínky se vztahují na obsah a používání webových stránek Akcniletak.cz. Používáním stránek Akcniletak.cz přijímá návštěvník stránek (dále jen "uživatel") tyto podmínky. Akcniletak.cz si vyhrazuje právo zcela nebo částečně změnit obsah webových stránek Akcniletak.cz a podmínky platné pro jejich používání, a to bez předchozího upozornění. Použití obsahu a vyloučení odpovědnosti.

Uživatel smí používat informace, služby a další obsah (dále vše jen "obsah") nabízené na webových stránkách Akcniletak.cz nebo jejich prostřednictvím pouze pro osobní a nekomerční účely. Uživatel není oprávněn používat Akcniletak.cz pro:

 1. reprodukce a/nebo zveřejnění a/nebo úprava softwaru nebo jiných materiálů, pokud taková reprodukce a/nebo zveřejnění a/nebo úprava porušuje práva třetích stran, včetně práv duševního vlastnictví;
 2. vydávání nezákonných prohlášení;
 3. oslovování, vyhrožování nebo jiné obtěžování osob;
 4. zasílání velkého množství e-mailových zpráv (včetně spamu) třetím stranám, ať už pro komerční účely, či nikoli;
 5. zasílání e-mailových zpráv nebo nahrávání souborů obsahujících viry nebo podobné softwarové programy, které mohou narušit fungování služeb nabízených Akcniletak.cz, internetu nebo počítačů a/nebo softwaru třetích stran;
 6. přijetí falešné identity;
 7. omezování třetích stran v používání služeb nabízených Akcniletak.cz a/nebo internetu.


Akcniletak.cz věnuje maximální pozornost spolehlivosti a aktuálnosti obsahu. Je však možné, že určitý obsah je nesprávný, neúplný nebo není k dispozici.

Akcniletak.cz nenese odpovědnost za:

 • škody vzniklé v důsledku nepřesností, opomenutí nebo nedostupnosti Obsahu.
 • škody vzniklé v důsledku používání Obsahu a/nebo
 • škody vzniklé v důsledku problémů způsobených šířením informací prostřednictvím internetu nebo s ním spojených, jako jsou poruchy nebo přerušení, chyby nebo zpoždění při poskytování informací nebo služeb ze strany Akcniletak.cz nebo Uživatele Akcniletak.cz prostřednictvím webových stránek Akcniletak.cz nebo elektronicky jinými prostředky.

Akcniletak.cz nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na které odkazuje hypertextový odkaz nebo jiné odkazy. Akcniletak.cz nezaručuje, že e-maily nebo jiné elektronické zprávy, které mu byly zaslány, budou přijaty a zpracovány včas, a nenese žádnou odpovědnost za důsledky jejich nepřijetí nebo nezpracování, nebo jejich pozdního přijetí či zpracování.


Dostupnost Akcniletak.cz

Akcniletak.cz se snaží zpřístupnit webové stránky Akcniletak.cz a jejich obsah v maximální možné míře, ale nenese žádnou odpovědnost za případné důsledky (dočasné) nedostupnosti webových stránek Akcniletak.cz a/nebo (části) obsahu.


Hypertextové odkazy

Hypertextové odkazy na webových stránkách Akcniletak.cz mohou vést na webové stránky a/nebo servery, které spravují jiné strany než Akcniletak.cz. Akcniletak.cz neposkytuje žádné záruky ani nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah poskytovaný na těchto webových stránkách a/nebo serverech.

 

Práva duševního vlastnictví

Práva duševního vlastnictví k designu webových stránek Akcniletak.cz, logu Akcniletak.cz a souboru odkazů nabízených na webových stránkách Akcniletak.cz patří společnosti Akcniletak.cz a/nebo jejich poskytovatelům licence. Použití těchto práv duševního vlastnictví jiným způsobem, než je povoleno těmito podmínkami, není bez předem získaného písemného souhlasu Akcniletak.cz dovoleno. Použití obsahu (jeho částí) může podléhat dalším podmínkám. Uživatel je povinen tyto podmínky při používání Obsahu dodržovat. Akcniletak.cz nezaručuje, že Obsah nabízený na webových stránkách Akcniletak.cz nebo jejich prostřednictvím nebude porušovat práva třetích osob. Pokud se domníváte, že jakýkoli Obsah nabízený na webových stránkách Akcniletak.cz nebo jejich prostřednictvím porušuje vaše práva duševního vlastnictví, kontaktujte prosím [email protected].


Nabídky třetích stran 

Nabídky třetích stran mohou být umístěny na webových stránkách Akcniletak.cz prostřednictvím bannerů nebo jiných metod. Akcniletak.cz neodpovídá za

 1. obsah těchto nabídek a/nebo jejich využití uživatelem;
 2. jakoukoli smlouvu, kterou Uživatel uzavře s třetí stranou;
 3. důsledky a dodržování takové dohody.


Rozhodné právo a příslušný soudce

Na tyto podmínky a používání webových stránek Akcniletak.cz se vztahuje nizozemské právo. Spory týkající se těchto podmínek a/nebo používání webových stránek Akcniletak.cz budou řešeny výhradně u příslušného soudu v okrese Amsterdam. 

 

Stáhněte si bezplatnou aplikaci s více než 1000 obchody
app-picture-logo
Úspěšně odesláno
Něco se pokazilo, zkuste to prosím znovu